Karel Malich

CZ

BIOGRAFIE

1924 in Prag geboren
lebt u. arbeitet in Prag u. Čéske Lhotice
Gehört zu den bedeutendsten tschechischen Künstlern
der Nachkriegszeit; seine Arbeiten wurden sowohl in renommierten Galerien gezeigt, z. B. Walter Storms,
München; Rudolf Zwirner, Köln; Vera Munro, Hamburg
oder Galerie de France, Paris, als auch in Museen (Mu-
seum Fridericianum in Kassel), der Kunsthalle Basel,
dem Museum des 20. Jhdts. Wien, dem Museé d’Art
Modern in Saint Etienne und in der Prager National-
galerie; 2004 in der Galerie der Hauptstadt Prag eine grosse Retrospektive zu seinem 80. Geburtstag.
Zu den wichtigsten Gruppenausstellungen gehören: Magiciens de la terre in Paris (1989), Reduktivismus in Wien (1992) und Riss im Raum im Martin-Gropius-Bau in Berlin 1993/94 (der Titel der Ausstellung wurde von dem Titel Malichs Arbeit „Ich beobachte einen Riss im Raum“ aus dem Jahre 1979 abgeleitet).
Narodil se v r. 1924 v Praze, kde žije a pracuje. Patří k nejvýznamnějším českým umělcům po druhé světové válce, jeho práce byly vystaveny jak v renomovaných galeriích, např.: Walter Storms, Mnichov; Rudolf Zwir-ner, Kolín; Vera Munro, Hamburk anebo Galerie de France, Paříž, tak v muzeích: Museum Fridericianum v Kasselu (Německo), v Kunsthalle v Basileji (Švýcar-
sko), v Muzeu 20. století ve Vídni, v Muzeu moderního umění v Saint Etienne a v pražské Národní galerii; v roce 2004 uspořádala Galerie hlavního města Prahy
k jeho osmdesátým narozeninám velkou retrospektiv-ní výstavu. K nejdůležitějším skupinovým výstavám patří: Magiciens de la terre v Paříži (1989), Reduktivis-mus ve Vídni (1992) a Riss im Raum/ Trhlina v prostoru v Martin-Gropius-Bau v Berlíně 1993/94 (titul této výstavy byl odvozen od titulu Malichova díla „Ich beo-
bachte einen Riss im Raum/Pozoruji trhlinu v prostoru
z roku“ 1979).