Erik Binder

SK

BIOGRAFIE

1974 geboren in Hnúšť -Likier, Slovakia; lebt und arbeitet in Bratislava, Prešov Slovakia; 1991 – 99 Akademie der Bildenden Künste und Design, Bratislava, Slovakia; 1997 – 98 Akademie der Bildenden Künste Prague; 2000 – 2006 Unter anderem Assistent an der Akademie der Bildenden Künste Bratislava. nar. 1974 v Hnúšti-Likiéri, Slovenská republika; žije a pracuje v Bratislave a Prešove. 1991 – 99 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave;1997 – 98 Akadémia výtvarných umení Praha; 2000 – 2006 asistent na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
Zahlreiche Ausstellungsbeteiligungen, unter anderem Einzelausstellungen in: Spoločné a samostatné výstavy: 2006 Szu szu meets Kunst-fu, Progr, Bern; 2005 Superart, Johaniten Kirche Feldkirch; Galerie Hilger Contemporary, with Mihail Milunovic and Renata Poliak, Vienna; 2004 Superstart/with Kamera skura/, Klarisky church, Bratislava; Go and Kill it!, Galerie & Projekte Mathias Kampl, Berlin; 2003 Superstart/with Kamera skura/, CzechosPavilion, La Biennale di Venezia, Venice; 2002 Gallery Jelení, Prague, Czech Republic; 2000 Last Motif/with Petra Nováková/, Médium Gallery, Bratislava, Slovakia; ATLAS-veta (World Atlas), Atelier NOON, Prague;