Milena Dopitová

CZ

BIOGRAFIE

1963 in Sternberk geboren lebt und arbeitet in Prag
1986 – 1994 Akademie der Bildenden Kunst Prag
Zahlreiche Personalausstellungen u.a. 2005 Jiri Svestka Gallery, Prag; 2003 Ronald Feldman Fine Arts, New York; 2001 Museum Ostdt. Galerie, Regensburg; Ludwig Museum, Budapest; 2000 EXPO 2000 Hann-over; 1999 Kunsthaus Brünn; Ludwig Museum, Buda-pest, Kunsthalle, Krems; 1995 Gallerie der Hauptstadt Prag; Gallery 86, Trier; 1994 Ronald Feldman Fine Arts, New York; Exhibition Hall, Jerusalem; The Institute of Contemporary Art, Boston.
Zahlreiche internationale u. tschechische Ausstellungsbeteiligungen sowie internationale Stipendien u. Preise.
Narodila se v r. 1963 ve Šternberku, žije a pracuje v Praze, 1986 – 1994 studium na Akademii výtvarných umění v Praze.
Výběr ze samostatných výstav 2005 Galerie Jiří Švestka, Praha; 2003 Ronald Feldmann Fine Arts, New York; 2001 Museum Ostdeutsche Galerie, Regensburg; Ludwig Museum, Budapešť; 2000 EXPO 2000 Hannover; 1999 Dům umění města Brna; Ludwig Museum, Budapešť, Kunsthalle Krems; 1995 Galerie hlavního města Prahy; Gallery 86, Trier; 1994 Ronald Feldman Fine Arts, New York; Exhibition Hall, Jerusalem; The Institute of Contemporary Art, Boston.
Účast na četných skupinových výstavách v ČR i v zahra-ničí, získala mnohá mezinárodní stipendia a ceny.