Jiří Černický

CZ

BIOGRAFIE

1966 in Usti nad Labem, Tschechien geboren
1993 – 1997 Akademie der Bildenden Kunst Prag 1990 – 1993 Akademie f. Angewandte Kunst Prag lebt und arbeitet in Prag Zahlreiche Einzelausstellungen, u.a. 2005 Jiri Svestka
Gallery, Prag; Vivid Centre for Media Arts, Birming-ham; 2003 Spirit of the East on the West, Exhibition hall Sokolska 26, Ostrava; 2002 Noname Gallery, Rotterdam; Lara Vincy Gallery, Paris; 2001 Kraljevic Gallery, Zagreb; 2000 Czech Front Gallery, L. A.; POST
Gallery, Los Angeles; 1999 Prague City Gallery; 1998 Akademie der Künste, Berlin;
Zahlreiche internationale und tschechische Ausstel-lungsbeteiligungen; 1998 erhielt er den „Jindrich Chalupecky Preis“, 1996 den „Soros Kunstpreis“.
Narodil se v r. 1966 v Ústí nad Labem, žije a pracuje jako volně tvořící umělec v Praze, 1993 – 1997 studium na
Akademii výtvarných umění v Praze, 1990 – 1993 stu-dium na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze.
Mnohé samostatné výstavy, mimo jiné 2005 Galerie Jiří Švestka, Praha; Vivid Centre for Media Arts, Bir-mingham; 2003 Duch Východu na Západě, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava; 2002 Noname Gallery, Rotterdam; Lara Vincy Gallery, Paříž; 2001 Kraljevic Gallery, Záhřeb; 2000 Czech Front Gallery, L. A.; POST Gallery, Los Angeles; 1999 Galerie hlavního města Prahy; 1998 Akademie der Künste, Berlin.
Účast na četných skupinových výstavách v ČR i v zahra-ničí; v r. 1998 obdržel cenu Jindřicha Chalupeckého, v r. 1996 Sorosovu cenu.