Daniel Fischer

SK

BIOGRAFIE

1950 in Bratislava geboren; studierte an der Akademie
der Bildenden Künste (VSVU) in Bratislava. Seit 1990
Professor an der Akademie der Bildenden Künste
(VSVU) in Bratislava, Leiter des Instituts der Malerei u.
Anderer Medien. Gastprofessor an mehreren Amerik.
Universitäten (u. a. Rhode Island School of Design),
zuletzt Vorlesungen auf der Konferenz der School of
Visual Arts in New York. Lebt in Bratislava, D.N.V.
Austellungen (Auswahl): 1993 XLV Biennale Venezia;
1994 Contemporary Arts Center, Cincinnatti; 1995
The Mattress Factory Museum: Artists of Central and
Eastern Europe, Pittsburgh; 1997 Limitloss, Kunsthalle,
Dresden; 1999 Aspects/Positions – 50 Years of Art
in Central Europe 1949 – 1999, Museum f. Moderne
Kunst, Wien u. Museum of Contemporary Art – Ludwig
Museum Budapest, Ungarn; 2000 Das 20. Jh., Slovakische
National Galerie, Bratislava; 2003 Contemporary
Landscape, Museum of Art, Tucson, Arizona.
sa narodil 1950 v Bratislave. Študoval na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave u prof. P. Matejku Od r.
1990 vyučuje na VŠVU, kde je profesorom a vedúcim
Katedry maľby a iných médií. V poslednom období
bol hosťujúcim profesorom na viacerých amerických
univerzitách /o.i. na Rhode Island Scool of Design/,
naposledy – v r. 2005 – prednášal na konferencii na
School of Visual Arts v New Yorku. Vybrané výstavy:
1993 XLV Biennale Venezia, Benátky, Taliansko; 1994
Contemporary Arts Center, Cincinnatti; 1995 The
Mattress Factory Museum: Artists of Central and Eastern
Europe, Pittsburgh; 1996 Centrum pre súčasné
umenie, Synagóga, Trnava; 1997 Limitloss, Kunsthalle,
Drážďany, Nemecko; 1999 Aspects/Positions – 50 Years
of Art in Central Europe 1949 – 1999, Museum of
Modern Art, Viedeň; 2000 Galéria mesta Bratislavy:
Svety za svetom – Aspects/Positions – 50 Years of
Art in Central Europe 1949 – 1999, the Museum of
Contemporary Art – Ludwig Museum Budapest, Maďarsko
– 20. Storočie, Slovenská Národná Galéria, Bratislava;
2001 A-R csoport, Ludwig Museum, Budapest,
Maďarsko; 2003 Contemporary Landscape, Museum
of Art, Tucson, Arizona, USA.